Metin Arabacı

  • Tekirdağ
  • Mesajlar: 4
  • Meslek: Çiftçi
Yeni Üye

En iyi gübreleme ne zaman yapılmalı?


Buğday vb. Ekimlerde Fosforlu gübreler ekimle veya ekimden önce toprağa verilmelidir. Azotlu gübreleme, azotun topraktan yıkanmaması için üçe bölünerek yapılmalıdır. Azotun birinci kısmı ekimden önce veya ekimle birlikte 20-20-0 yada dap gibi kompoze gübrelerden birini kullanarak dekara 20-25 kg arası, ikinci kısmı şubat ayı sonunda  üre(%46 N) formunda 8-10 kg/da arası ve son üçte birlik kısmı da mart ayı sonunda amonyum nitrat (%26 N veya %33 N) formunda 16-20 kg/da arası tarlaya serpme suretiyle verilmesi uygundur.

Ancak en iyi kalite ve daha fazla ürün için taban Gübresi ekim öncesi serperek mi??? Yoksa ekim esnasında ekici ekipmanla mı sağlamaktadır??