Rasyon Nedir ?


Hayvanlarda; sığır, koyun, keçi, kanatlılar olsun yaşayabilmesi ve kaliteli verim verebilmesi için en önemli faktör beslenmedir. Hayvanların bu ihtiyaçlarını (yaşama ve verim payı) karşılayabilmesi için ve bir günde tüketebileceği yeterli miktarda enerji, (karbonhidrat, yağ) protein, mineral, vitamin vs. kapsayacak şekilde hazırlanmış olan birleşimlere rasyon denir. Yani kısacası hayvanın 24 saatlik besin maddeleri ihtiyacını olabildiğince ekonomik, uygun bir oran ve miktarda karşılayan yem karışımıdır.

Rasyonun kalitesi beside ve sütte olumlu sonuçlara sebebiyet vermektedir. Yani hazırlanmış olan rasyon ne kadar kaliteli ise, o kadar kaliteli ürün almak mümkündür.

Bir rasyonun hazırlanabilmesi için bu üç faktöre dikkat edilmelidir.

1. Rasyon, hazırlanacak olan hayvana, durumuna, yaşına ve canlı ağırlığına göre farklılık gösterir.

2. Rasyonu oluşturacak olan yem maddelerinin ve bunlarının besin madde değerlerinin (enerji, protein, tuz, kalsiyum, fosfor dengeleri) bilinmesi gerekir. Bu yem maddelerinin sınırlayıcı değerleri vardır; bunları da bilmek gerekir. Örneğin mısır silajı miktarı, yonca miktarı, yulaf vb otların miktarı bu hususta önemlidir.

3. Hazırlanacak olan rasyonun ekonomik olması en önemli faktördür. Başarılı bir hayvancılık sadece besin değerleri yüksek bir rasyon hazılamakla olmaz. Hayvanın enerji ve besin ihtiyaçlarını karşılayan çok çeşitli rasyonlar hazırlanabilir. Burada önemli olan hem hayvanın besin ihtiyaçlarının karşılanması, hem de ekonomik olmasıdır.

Hayvanlara rasyon hazırlanırken hepsine aynı rasyon uygulanmaz. Buzağı dönemi, duve veya dana dönemi, kuru dönemi, laktasyon dönemi gibi ayrı ayrı rasyonlar hazırlamak gerekir. Eğer ki kuru dönemde olan hayvana süt yaptırıcı kaba ve kesif yem verirseniz hayvan doğumda güçlük yaşar buzağı kayıpları olur. Laktasyona girdiğinde ise hipokalsemi, ketozis, mide dönmesi gibi olaylar kaçınılmazdır. Bu yüzden basit bir uygulama yapmazsanız kayıplarınız büyük olur.

Her dönem hayvanın beslemesi farklıdır.

Rasyonda kullanılan kaba ve kesif yemlerin partikül boyutları önemlidir. Toz ürün, dane ürün yerine hayvanın daha rahat sindirebileceği ezme türü kesif yemler kullanın. Örneğin arpa ezmesi, mısır ezmesi, arpa flake, mısır flake.

Rasyonda kullanılan kaba yem ve kesif yemin çeşitliliği oldukça önemlidir. Eğer ki kaba yem üretmiyorsanız hasat döneminde kaba yeminizi temin edin. Tasarruflu üretim yapın.

Doğru besleme yapın.

Rasyonlara riayet edin.

Doğru bakım uygulayın.

Unutmayın, dengesiz rasyon;

Asidozis yapar, karaciğerin yağlanmasına sebep olur. Bu iki sorun şişkinlik problemlerine, Döl problemlerine, Ayak tırnak sorunlarına vb hastalıklara sebep olur.

Malınız bereketli olsun.

Kaynak : Aykut YAMAN

Rasyon Verimi