Metin Arabacı

  • Tekirdağ
  • Mesajlar: 4
  • Meslek: Çiftçi
Yeni Üye

Buğday üzeri gübre zamanı


İlkbaharda gübre verme zamanı, azotlu gübrelerin gübrenin çeşidine göre bitkiye faydalı hale gelmeleri farklı zaman alacağından, Amonyum sülfat verilecekse bu gübrenin Üre ve Amonyum Nitrata göre daha geç çözüleceğinden bu gübre kardeşlenme başlangıcında verilmelidir.

Üre olarak üst gübre verilecekse bu gübrenin de Amonyum Nitrata göre biraz geç çözüleceğinden kardeşlenmeden hemen sonra, Amonyum Nitrat verilecek ise kardeşlenme ile sapa kalkma dönemi arasında verilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde verilen gübreden bitkiler yeterince faydalanamazlar. Vermiş olduğumuz gübrenin bir kısmı boşa gitmiş olabilir.